Se betydningen av telefonnummeret

Drømmen om et telefonnummer symboliserer hva som kreves av deg for å starte en ønsket opplevelse. En ressurs, evne, person eller situasjon som du trenger for å få noe til å skje. Eksempel: En kvinne drømte at arbeidsnummeret hennes var frakoblet. I det virkelige liv hadde hun nettopp kommet tilbake til jobb etter å ha fått barn, og strevde med å finne en hensikt å tro at arbeid var viktigere enn å være hjemme med barnet sitt. Det frakoblede telefonnummeret representerte din manglende evne til å få jobben til å føles viktig. Se temaene for tall delen for en dypere titt på symbolikken i nummeret.

…Drømmen om et telefonnummer symboliserer det som kreves av deg for å starte en ønsket opplevelse. En ressurs, evne, person eller situasjon du trenger for å få noe til å skje. Eksempel: En kvinne drømte at arbeidsnummeret hennes var koblet fra. I det våkne livet hadde hun nettopp kommet tilbake til jobb etter å ha fått en baby og slet med å finne et formål å tro at arbeid var viktigere enn å være hjemme med barnet sitt. Det frakoblede telefonnummeret representerte hennes manglende evne til å få arbeidet til å føle seg viktig. Se temadelen for tall for en mer inngående titt på tallsymbolikk….